Lundi
Matisse
Mardi
Coubertin
Mercredi Coubertin Jeudi Coubertin Vendredi
Lei Garrus
Samedi
Lei Garrus
Samedi Matisse
U7   17H00 à 19H00          
U9           11H à 13H  
U11           9H à 11H  
U13             8H15 à 10H15
U15             10H15 à 12H15
U17-U18   19H00 à 21H00     20H15 à 22H15
(En alternance avec Veterans)
   
Seniors 20H30 à 22H30            
Féminines       20H00 à 22H00      
Loisirs vétérans     20H00 à 22H30   20H15 à 22H15
(En alternance avec U18)